Radosław Orszewski

LeanAgile.ninja - trener, consultant, coach

    Praktyk zwinności, który od ponad 13 lat pracuje zarówno z zespołami produktowymi i usługowymi, jak i z kierownictwem i zarządami firm. Jest pasjonatem propagowania podejść Lean i Agile, w szczególności metody Kanban, również poza działy IT – do zarządzania projektami, marketingu, sprzedaży, działów HR. Wszystko to w skupieniu na zwinności biznesowej (business agility) a nie lokalnych optimach.

    Przez ostatnich 9 lat pracował w Berlinie, gdzie w firmach z obszarów telekomunikacji, fintech-u, czy gier współuczestniczył lub prowadził transformacje firm w stronę zwinności. Obecnie pracuje jako niezależny konsultant, trener i coach. Jest twórcą społeczności Berlin i Wrocław Lean Coffee, akredytowanym coachem i trenerem metody Kanban (KCP. AKT), praktykiem Scruma (PSM II, CSP-SM, CSP-PO).