Jarosław Łojewski

Jako Kierownik Działu Projektów i Rozwoju Biznesu w GK BEST zarządza zespołem odpowiedzialnym za realizację projektów oraz rozwój i zwiększanie wartości produktów. Aktywnie poszukuje i inspiruje do korzystania z nowoczesnych rozwiązań, zapewniających przewagę konkurencyjną oraz dynamiczny wzrost firmy. Buduje kulturę organizacyjną opartą o innowacje, odważne realizowanie ambitnych projektów, uczenie się na niepowodzeniach oraz wyciąganie z nich konstruktywnych wniosków, służących do rozwoju i doskonalenia zespołów, produktów czy narzędzi.

Wraz z zespołem Fundacji Dobra Porażka wspiera budowanie kultury pomaga uczenia się na przeżytych niepowodzeniach. Pokazuje, jak w praktyce wykorzystać doświadczenie zdobyte z wcześniejszych działań. Przygotowuje do radzenia sobie z problemami i przeszkodami, które stają na drodze do sukcesu, w ich przepracowaniu, wyciąganiu nauk z doświadczeń i ich wykorzystaniu do realizacji kolejnych celów.